rocky rococo coupons oconomowoc pelham pizza coupons einstein brothers bagels coupons 2013 san antonio riverwalk cruise coupons

HVEM ER JEG?

finnkontakt

Finn Abrahamsen er født 1949, har kone, to barn og barnebarn.

Jeg er utdannet gjennom forsvarets befalsskole – videre lederutdannelse i fra forsvaret, har 1 års tjeneste i Libanon/Israel og 1 års tjeneste på Balkan 1992.

Jeg har politiskoleutdannelse med en rekke tyngre kurs innen økonomisk kriminalitet, stabstjeneste, lederutdannelse/herunder deltatt i lederutviklingsprogram gjennom flere år. Jeg har også to års tjeneste som politimann på Balkan 93/94 – 97/98.

Til sammen har jeg 37 års tjeneste i politiet med 5 års erfaring med etterforskning i initialfasen/på åsted. Med 10 års erfaring fra Økokrim i Oslo (grove bedragerier, økonomisk utroskap, skattesaker, datakriminalitet), 13 års erfaring som leder for Voldsavsnittet i Oslo – med ansvar for etterforskning, personell og budsjett.

Saksområder: mer en 100 drapssaker, ca. 1000 brann saker pr. år av alle typer, mistenkelig dødsfall/brå død ca. 400 saker pr. år, feil behandling på sykehus med alvorlig skade eller dødsfølge som skyldes manglende vedlikehold, uaktsomhet og andre mangle ved helsevesenet, utpressing og trusler rettet mot næringslivstopper.

Jeg har også erfaring med arbeid i stab både militært og fra politiet, vært ansvarlig for drift av pårørende seksjonen i katastrofer og krevende situasjoner når stab blir etablert i forbindelse større ulykker, katastrofer både i inn og utland.

To ganger pr. år har jeg deltatt i Europol konferanser sammen med politiledere på eget nivå i de fleste land i Europa i de siste 8 årene.

13 års erfaring med kommunikasjon via presse i krevende og dramatiske situasjoner, herunder utstrakt erfaring med å holde presse-konferanser i stressede situasjoner.

Jobbet som privatetterforsker siden 2007. Se omtale under andre faner. 

Jeg følger godt med på kriminalitetsutviklingen i Norge og internasjonalt. Det er viktig å være helt oppdatert blant annet på lover og regler og forslag til nye lover for å kunne gjøre en best mulig jobb. Dette er sentrale ting som har opptatt meg hele livet.