HVORFOR BRUKE MEG?

hvorforbrukemeg

Jeg har jobbet som privatetterforsker siden september 2007. Saker jeg har etterforsket gjennom disse årene handler om bedragerier, underslag, vold, brann og familiesaker etter paragraf 219 i straffeloven (familievold) og omsorgssaker generelt.

Jeg har spesialisert meg innen barne- og omsorgssaker fordi jeg ser at mange mennesker har stort behov for hjelp.

Noen ganger bistår jeg folk som kjemper mot forsikringsselskaper om oppgjør etter skader. Det kan være vanskelig å trenge igjennom hos de store selskapene alene, men sammen kan vi utrette mye.

Forfalskning av dokumenter og arveoppgjør er en annen sakstype jeg har en del å gjøre med. Mange har tydeligvis behov for hjelp til dette. Det er lett å havne i en vanskelig og konfliktfylt situasjon og jeg kan bistå med å finne løsninger.

Generelt handler det om å få råd og hjelp tidlig i alle typer saker. Da kan jeg gi en faglig veiledning helt fra starten av som kan få stor betydning for sluttresultatet. Jo før jeg kommer på banen, desto bedre er det for å få til et resultat du ønsker.


Her er et eksempel på en sak jeg har jobbet med:

En mann ble dømt til fengselsstraff for bedrageri i forbindelse med et testamente. Han ble i utgangspunktet anmeldt for å ha utnyttet en senil person og fått testamentert en eiendom uriktig. Politiet gransket bare saken i datid – jeg gikk langt tilbake i tid og gransket mannens fortid. Det viste seg at mannen og vedkommende som testamenterte eiendommen hadde kjent hverandre i mer enn 15 år.

Da ankesaken kom opp i retten, undret dommeren seg over hva mannen egentlig var tiltalt for. Mannen ble frikjent.

Les mer om saken her: Ville vært i fengsel uten ham

Dette er bare et eksempel på en av svært mange oppdrag jeg har hatt siden 2007.

 

Jeg tør mene jeg har oppnådd gode resultater i de fleste sakene disse årene.