ID-tyveri

ID-tyveri rammer mange tusen nordmenn.

For noen dager siden var det flere store oppslag i Dagens Næringsliv om en sak jeg har jobbet mye med som privatetterforsker. En fortvilet mann søkte hjelp hos meg etter å ha vært utsatt for ID-tyveri og svindlet for 8-10 millioner kroner.

Mannen ble dømt i tingretten, og sto i fare for å bli gjeldsslave resten av livet etter at bankene saksøkte ham for å få dekket gjelden. Etter dommen oppsøkte han meg. Jeg sørget for at hans datautstyr og telefoner ble grundig undersøkt hos firmaet Ibas i Kongsvinger som er spesialister på å avdekke datainnbrudd. De fant spionprogramvare på mannens datamaskin som svindlerne hadde installert. Dermed kunne de enkelt stjele mannens identitet og ta opp store lån i hans navn. De hadde også greid å logge seg inn på mannens side hos Altinn og endret skattemeldingen slik at det ble en lett sak å oppta lån. 

En rekke banker forstår åpenbart ikke at en skattemelding kan endres og ikke er tilstrekkelig dokumentasjon som sikkerhet for et lån. En skatteligning er noe helt annet og må brukes som dokumentasjon ved lån. Det er en alvorlig brist hos bankene som har ansatte som ikke forstår dette og gjorde det mulig å gjennomføre svindelen.

Postvesenet godtok adresseendring for offeret som svindlerne gjennomførte. Her er det ikke gode nok rutiner.

Etter at vi avdekket spionvaren på mannens datamaskin, trakk bankene søksmålet som skulle opp til ankebehandling i lagmannsretten. Mannen ble dermed frifunnet. Nå pågår arbeidet med å slette alle kravene mot ham. Det skjer nemlig ikke automatisk. Man kan trygt si at mannen har gjennomgått et helvete med dette ID-tyveriet.